Preselili smo se!

Naša je nova adresa:

Sv. Teodora 2

Nalazimo se u poslovnoj zgradi Urbis-72, 3 kat, soba 140A.

Telefon: 052/213-727

email: vikon@vikon.hr